تکاپو
کلاس هوش مالی

در کلاس (دوره) هوش مالی کودک، چه مفاهیمی آموزش داده می شود؟

کلاس یا دوره آموزش هوش مالی کودک، رویکردی سرگرم کننده برای یاد دادن مسائل مالی و اقتصادی مهم به کودکان است که می تواند در موفقیت آینده آنها نقش بسزایی داشته باشد. درک سواد مالی مانند یادگیری یک زبان جدید است و برای آینده کودکان حیاتی است. دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم […]