تکاپو
آموزش تربیت جنسی به کودک

آموزش تربیت جنسی کودک: چطور با کودکان مان صحبت کنیم؟

آیا صحبت کردن و آموزش در مورد رابطه جنسی با کودک خردسال تان برای شما سوال بر انگیز است؟ هرگز زود نیست که با فرزندتان در مورد رابطه جنسی صحبت کنید و آموزش تربیت جنسی کودک را شروع کنید. صحبت کردن در مورد جنسیت، تمایلات جنسی و بدن از زمانی که کودک شما کوچک است می […]