تکاپو
ارزیابی بازی کودکان

روشهای مفید و تشخیص و ارزیابی بازی کودکان

ارزیابی بازی کودکان در استعدادیابی و استعدادپروری آنها، نقش مهمی دارد. بازی کردن برای کودکان یک نیاز است که به وسیله آن می‌توانند احساسات و افکار خود را بیان کنند. در این مقاله سعی می‌کنیم که شما را با رفتارهای کودکان در حین بازی آشنا کنیم و روش ها و تکنیک‌های مفید تشخیص احساسات کودکان […]