تکاپو
تکاپو
 
مدیران و مربیان مراکز آموزشی بعد از پدرومادر، معمولا نزدیک ترین شخص به روحیات دانش پذیران هستند. لذا بسیاری از نیازهای کودکان و نوجوانان را به درستی تشخیص یدهند و به خانواده ها اعلام می‌نمایند.در همین زمینه خانواده ها نیز به بیشترین اعتماد را به مدیران و مربیان یک مجموعه آموزشی دارند.در چنین شرایطی ایجاد یک کلینیک تخصصی روانشناسی جهت ارتباط والدین و مشاورین متخصص در مراکز آموزشی بسیار مورد نیاز میباشدتیم تکاپو این فرصت را برای مراکز آموزشی فراهم میکند تا با استفاده از متخصصان روانشناس ، میتینگ ها و کلینیک های هفتگی یا مناسبتی اجرا نمایند
 

مزایای گرفتن خدمات از ما

متن پیش‌فرض …………….