تکاپو
تکاپو

باتوجه به رقابت تنگاتنگ مراکز آموزشی در زمینه جذب دانش پذیر و والدین آنها، کیفی سازی آموزش و استفاده از ایده های تحولی و نوآورانه در مراکز آموزشی بیش از پیش اهمیت یافته است.تیم تخصصی تکاپو ، با بررسی بیش از 100،000 ایده موفق جهانی و ترجمه و امکان سنجی آنها در ایران، بانک ایده اختصاصی مراکز آموزشی ایجاد نموده است.مراکز با عضویت در این بانک میتوانند با چند تغییر ساده ، تحولی ویژه در عملکرد مرکز آموزشی بوجود آورند.
مشاوره اختصاصیایده پردازان تیم ما میتوانند ایده های تجربه شده در مراکز آموزشی بصورت تخصصی از صفر تا صد به شما ارائه داده و در اجرای آن نیز کمک نمایند

 
ایده پردازان تیم ما میتوانند ایده های تجربه شده در مراکز آموزشی بصورت تخصصی از صفر تا صد به شما ارائه داده و در اجرای آن نیز کمک نمایند

مزایای گرفتن خدمات از ما

متن پیش‌فرض ……………